Dlatego bardzo ważne jest, aby po ich odebraniu mózg odpowiednio je integrował, bo to od ich ćwiczenia integracji sensorycznej dla dzieci właśnie uzależnione jest nasze postrzeganie świata

Znajduje się w nim opis podstawowych dysfunkcji czterech układów zmysłowych w aspekcie metody integracji sensorycznej. Terapia w metodzie Integracji sensorycznej wygląda jak zabawa, ale jest to zabawa „naukowa”, poprzez którą układ nerwowy i mózg uczą się właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona po wcześniejszych kompleksowych badaniach, prowadzonych przez wykwalifikowanych terapeutów. Dlatego bardzo ważne jest, aby po ich odebraniu mózg odpowiednio je integrował, bo to od ich ćwiczenia integracji sensorycznej dla dzieci właśnie uzależnione jest nasze postrzeganie świata. Ćwiczenia te kształtują także podstawowe umiejętności matematyczne, jak liczenie, znajomość figur geometrycznych i orientację w kierunkach. XX wieku skupiła się na problemie związku integracji sensorycznej z procesami uczenia się, sformułowała określone testy do badania możliwości niwelowania zaburzeń integracji sensorycznej. Weryfikacji rozwoju dziecka pod kątem prawidłowości rozwoju integracji sensorycznej można dokonać w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, państwowych, jak i prywatnych. Dzieci młodsze i te którym nie można zastosować testów (np. Zajęcia terapii integracji sensorycznej są przeprowadzane indywidualnie, w specjalnie do tego przygotowanej sali, wyposażonej w materiały, narzędzia oraz pomoce służące wspieraniu procesów. Jest skuteczna, jeśli diagnoza zaburzeń jest prawidłowo postawiona, a ćwiczenia optymalnie dobrane do dziecięcych potrzeb i możliwości. Rozwój integracji sensorycznej zaczyna się już w okresie płodowym. Proces integracji sensorycznej trwa od życia płodowego. Nadwrażliwość i podwrażliwość na dotyk to często występujące u dzieci dysfunkcje. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń w domu oraz właściwa zabawa to istotny aspekt wspierania rozwoju integracji sensorycznej dziecka8, który można wprowadzić już od pierwszych miesięcy życia. Dlatego tak ważne jest, aby diagnozować zaburzenia sensoryczne u dzieci i najwcześniejszym etapie podejmować odpowiednią terapię. Zawiera krótką charakterystykę bazowych systemów zmysłowych oraz ćwiczenia i strategie terapeutyczne do ich usprawniania. W ich niwelowaniu pomaga terapia integracji sensorycznej. Idziesz na diagnozę i dowiadujesz się, że Twoja pociecha ma zaburzenia integracji sensorycznej. , Uczę się poprzez ruch Program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością sprzężoną. Mog�oby si� wydawa�, �e dzieci s� od siebie ca�kowicie odmienne. Większość testów przeznaczona jest dla dzieci powyżej 4 roku życia.