Walizka oferująca bardzo bogate wyposażenie, umożliwiające przeprowadzenie obserwacji i mikroskopy do analizy zanieczyszczeń chemicznej gleb i wód

Duży wybór produktów i usług do pełnej analizy wody na miejscu i w laboratorium. Zapewnia sterylne warunki ochrony od zanieczyszczeń zewnętrznych. Mikroskopii różnicowania ogniskowego coraz częściej nie ogranicza się jedynie do analizy w skali mikro, ale wchodzi ona w skalę mezo, a nawet makro. Reston od Sleepace jest news na rynku monitorowania i analizy jakości. Walizka oferująca bardzo bogate wyposażenie, umożliwiające przeprowadzenie obserwacji i mikroskopy do analizy zanieczyszczeń http://laboratorium-pik.pl/czystosc-techniczna/mikroskopy-do-analizy-zanieczyszczen/ chemicznej gleb i wód. Osoba wykonująca kontrolę umieszcza następnie filtr membranowy pod mikroskopem i rozpoczyna zautomatyzowany proces obrazowania i analizy cząstek. Mikroskopy HT łączą w sobie zalety mikroskopów fluorescencyjnych i holograficznych. Mikroskopy firmy Tomocube umożliwiają trójwymiarową wizualizację komórek bez użycia barwników. Reston od Sleepace jest news na rynku monitorowania i analizy jakości. Stereomikroskop do analizy masowej, powiększenie x10 oraz x30, oświetlenie halogenowe padające i przechodzące przez próbkę. Posiada zaawansowane funkcje dedykowane do automatycznej analizy obrazu (segmentacja, progowanie. Od czasów, gdy w celu oszacowania zanieczyszczeń cząstki stałe zliczało się ręcznie, mikroskopy bardzo się zmieniły. CytoVision jest platformą do badań cytogenetycznych oferującą wygodę i komfort analizy preparatów z elastycznością konfiguracji sprzętowych i programowych. Jedną z najczęściej stosowanych technik zliczania cząstek zanieczyszczeń w próbce jest ta wykorzystująca laserowy licznik cząstek. Aby uzyskać pełny obraz zanieczyszczeń w próbce cieczy, można wykorzystać zautomatyzowaną mikroskopową analizę cząstek. Opcjonalnie dostępne jest również profesjonalne, ale przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do analizy metalograficznej. Z tego względu od szeregu lat czynione są wysiłki w celu opracowania in­nych – bezstykowych metod analizy struktury geo­met­rycz­nej powierzchni, alternatywnych do profilometrii stykowej. Urządzenie to przeznaczone jest do analizy składu pierwiastkowego. Oprogramowanie do analizy obrazu odtwarza strukturę 3D preparatu poprzez złożenie obrazów cząstkowych (każdy obraz zebrany pod innym kątem padania światła na preparat). Visocolor Eco to podręczny zestaw przeznaczony do szybkiej i prostej analizy wody metodą kolorymetryczną (wg skali barwnej). Tym razem serdecznie zapraszamy do skorzystania z promocji na mikroskopy cyfrowe firmy Tagarno. Lwowską 34, gdzie możecie między innymi przetestować najnowsze mikroskopy firmy Tagarno.